Genişletilmiş Bildiri Gönderimi 

 Kongremiz kapsamında tüm sunumlar İNGİLİZCE olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm kabul edilen bildiriler için TAM METİN yüklemek zorunludur. ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10.04.2022


Kabul yazılarının gönderim tarihi 

15.04.2022


Kabul Edilen Bildiriler için Tam Metin son gönderim tarihi 09.05.2022


 GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ YÜKLEME AÇIKLAMALARI


Sempozyumun akademik oturumlarının dili İngilizce'dir. Akademik sunumlar (firmaların Ar-Ge merkezlerinden gönderilen sunumlar bu grupta yer almaktadır.) için sadece İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. Yazılı form, e-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. 


Bildiri özetinin sempozyum elektronik kitabında ve programda yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.


Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci, kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edilebilecektir. 


Aksaklık yaşanmaması adına aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.


  • Bildiriler poster veya sözlü sunum tercihi belirtilerek gönderilecektir.
  • Bir katılımcı Bildiri Gönderim Modülüne en fazla 4 bildiri yükleyebilir. 
  • Bildiriler Özet; Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır. 
  • Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır. 
  • Bildiri yükleyen yazar '' Sunucu Yazar '' kim olacak ise belirtmelidir.
  • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. 


**Bildiri özeti gönderimi en az 2000 karakter olmalıdır.


Not:

1) Sunum yapacaklar 15 Nisan 2022' ye kadar ödeme işlemlerini tamamlamalıdır.

2) Bu ücretler 2 bildiri sunumu için geçerlidir. Her ek bildiri için ödeme tarihinde geçerli olan katılım ücretinin %50'si talep edilir.


Bilim Kurulu üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir. Firma sunumları ve davetli konuşmacılar hariç etkinliğe sunulan tüm bildirilerin kabulü, iki hakem değerlendirmesi ile yapılacaktır


Yazarların ad ve soyadları, çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin “Sunucu Yazar” kutucuğu işaretlenmelidir. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.  


Genişletilmiş Bildiri Kabullerinin Duyurulması


Bildiri değerlendirme sonucunu içeren e-posta, sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir. 


Sözlü/Poster sunumları için önemli bilgiler


Sözlü sunumların programda yerleşimi ve süreleri, bildiri kabullerinden sonra duyurulacaktır. 


İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. 


Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak güncelleme yapabilirsiniz. Bu tarihten sonra hakem değerlendirmesi sonucu herhangi bir revize izinsiz yapılamayacaktır. Güncelleme talepleriniz için ferhat@dalyatur.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.